Miestna rada strediska Prešov Sever

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!