Saleziáni rehoľníci / SDB

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!