Nahlasovanie na sv. omše a osobnú modlitbu

Kliknite
Saleziánsky POdcast