2% za rok 2017

informácie / tlačivá / ako vyplniť

CHCEM POUKÁZAŤ
2% z dane za rok 2017