Úmysel svätého otca FEBRUÁR / Obchod s ľuďmi

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!