HESLO 2019 # Svätosť je aj pre teba

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!