Projekt života - stredisko Prešov-sever (2017-2019)

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!