Oslava don Bosca v Palabeku

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!