Okná - metly - káva - steny

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!