Odchovanci don Bosca prispievajú do spoločného

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!