Musíte byť svätými - dnešný don Bosco mladým

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!