Deviatnik k don Boscovi (22-30 január)

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!