Advent u Saleziánov v Prešove

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!