85-ročnej rehoľnej sestre ďakuje pápež František

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!