Tučniaky na Kráľovej Holi

Heslo 2019 Svätosť je aj pre teba!